PRIVACY POLICY – updated 01.08.19

PRIVACY en COOKIE STATEMENT

Als je de CIRKLE app gebruikt, onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten dan hebben we jouw gegevens nodig zodat we jou in contact kunnen brengen met jouw favoriete winkels, horecagelegenheden, bedrijven of merken en jij CIRKLE beloningen kunt verdienen. Datzelfde geldt voor de CIRKLE partners: wij hebben jullie gegevens nodig zodat we jullie met de users in contact kunnen brengen en zij over jullie kunnen posten.

Als jij dus op enige manier gebruik maakt van het platform, de CIRKLE app, onze website of diensten, dan is steeds dit privacy en cookie statement van toepassing.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is CIRKLE. Dit zijn onze gegevens:

Hoofdkantoor Rotterdam

Westersingel 101

3015 LD Rotterdam

 

KvK-nummer: 68525133

BTW-nummer: NL857482981b01

E-mailadres: info@cirkle.social

 

WELKE GEGEVENS GEBRUIKT CIRKLE EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. We vertellen je welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je hieronder ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken deze zorgvuldig en we beveiligen deze ook. Hierbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Lees dit statement dus zorgvuldig en bel of mail ons als je vragen hebt. Wij helpen je graag verder.

Wij verwerken je gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op de website en de CIRKLE app
  • Om jou de mogelijkheid te bieden om te posten via de CIRKLE app
  • Om jouw post zichtbaar te laten zijn en je te informeren over de CIRKLE beloning  die je ermee verdient
  • Om je inschrijving te verwerken op de CIRKLE app, onze CIRKLE Community of andere diensten
  • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
  • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content te tonen
  • Om jou gepersonaliseerde nieuwsberichten te sturen
  • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je weten te bereiken als je iets hebt gewonnen of om onze dienstverlening te verbeteren
  • Om jouw vragen te beantwoorden via social media, email, per post of telefonisch
  • Om de app en de website te verbeteren

AANMAKEN ACCOUNT

User

Als je een account aanmaakt op het platform, verwerkt CIRKLE je voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, IBAN, naam kaarthouder, gebruikersnaam en wachtwoord. CIRKLE gebruikt deze gegevens voor het beheren van jouw account. Deze gegevens zijn nodig zodat je de CIRKLE app kunt gebruiken en je de CIRKLE beloningen kunt verzilveren bij de winkeliers/horecagelegenheden. CIRKLE registreert ook je IP-adres van je (mobiele) device om eventuele fraude te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.

In jouw persoonlijke account bewaren we voor jou de volgende gegevens: je voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, IBAN, naam kaarthouder, gebruikersnaam, wachtwoord en CIRKLE beloningen. In de geschiedenis bewaren we een overzicht voor je van door jou reeds verzilverde CIRKLE beloningen.

Om gebruik te maken van de CIRKLE app moet je toegang geven tot je Instagram account(s). Hiermee geef je ons inzicht in je (openbare) profiel in overeenstemming met je privacy-instellingen. Dit omvat onder andere je voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, vrienden/followers, interesses, likes, comments, views en informatie over de door jouw geposte content. Let erop dat deze verklaring niet van toepassing is op websites/apps van derden die door middel van links met onze website of app zijn verbonden. Daar hebben wij van CIRKLE geen invloed op. CIRKLE is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Instagram zelf worden verwerkt. We adviseren je daarom om het privacy beleid van Instagram te lezen. Verder zijn voor het gebruik van Instagram de gebruiksvoorwaarden van deze platform(s) van toepassing.

Wij bewaren je gegevens zolang je de CIRKLE app/platform gebruikt en hanteren een bewaarperiode van 1 jaar nadat je de app niet meer gebruikt of wanneer jij besluit je account te verwijderen.

Business

Bedrijven die gebruik willen maken van CIRKLE zullen de volgende informatie aan het platform moeten verstrekken: bedrijfslogo, bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, land van vestiging, postcode, straat, huisnummer, stad, btw-nummer, KVK-nummer, IBAN, (merk kassasysteem) en registratienummer. Deze informatie wordt bewaard in een beveiligde omgeving en zullen niet openbaar gemaakt worden. In de CIRKLE app wordt alleen informatie over uw bedrijf getoond die van belang zijn voor de users waaronder: bedrijfsnaam, bedrijfslogo, locatie en de door u ingevulde dashboard informatie.

Je gebruikersnaam en wachtwoord (ook deze gegevens van jouw Instagram account) worden niet opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor CIRKLE. Je bent verplicht om je gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden ter beschikking te stellen. CIRKLE is niet aansprakelijk voor enige schade als jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord door jouw handelen of nalaten onrechtmatig worden gebruikt door derden.

General

Als je je zakelijke account wilt verwijderen verzoeken wij je om ons dit per e-mail te laten weten. Deze e-mail stuur je naar info@cirkle.social (user) of admin@cirkle.social (merchant). Binnen 14 werkdagen zullen wij (aantoonbaar) jouw gegevens hebben verwijderd. Informatie die niet meer herleidbaar is tot jou als individu kan CIRKLE nog wel gebruiken voor statistische doeleinden, zoals trendrapporten.

Contact met onze klantenservice

Als je contact met onze klantenservice opneemt, zullen we de aantekeningen over het klantcontact bewaren zolang je gebruik maakt van het platform en/of twee maanden nadat je de app niet meer gebruikt zodat we je mogelijk van dienst kunnen zijn bij het verzilveren van de CIRKLE beloning. Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Dat doen wij alleen om de dienstverlening van onze medewerkers te verbeteren en komt jou ten goede. Dat geven wij voorafgaand aan het gesprek aan. Dat gesprek wordt maximaal 1 maand bewaard.

PUSHBERICHTEN

Met jouw toestemming kan CIRKLE pushberichten sturen. Een pushbericht is een kort bericht dat op het scherm van je (mobiele) device wordt getoond. Ook als je het platform niet open hebt staan, krijg je een pushbericht te zien.

We kunnen mogelijk pushberichten sturen om je bijvoorbeeld te informeren dat jouw maximum wallet bedrag is behaald of om andere redenen die in jouw voordeel zijn. Als je geen pushberichten meer wilt ontvangen, kun je die uitzetten door de instellingen op je (mobiele) device te wijzigen.

LOCATIE VOORZIENING

Wanneer je voor het eerst inlogt in de CIRKLE app zal je een pop-up ontvangen waarin je kan kiezen of je gebruik wil maken van locatievoorziening. Locatie voorziening wordt gebruikt om de CIRKLE partners te tonen bij jou in de buurt. Zodra je locatievoorziening uitzet zal deze feature niet meer beschikbaar zijn.

REPORT & REPOST

Bedrijven en of CIRKLE hebben de mogelijkheid om de content van users te “Reporten” of te “Reposten”.

Report: met deze functie kunnen bedrijven bepalen dat bepaalde content die gemaakt is door een user in overtreding is met de wet of dat de content schadelijk is voor het imago van het bedrijf dan wel op een andere manier niet in het belang is van het bedrijf. Danwel niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer dit gebeurt zal CIRKLE op verzoek van het bedrijf ofwel een eventuele toegekende waarde cancelen ofwel je een waarschuwing geven. CIRKLE behoudt zich het recht om users te blokkeren en te verwijderen van het platform bij (vermoeden van) fraude bij een of meerdere report meldingen van aangesloten bedrijven.

Repost: met deze functie hebben bedrijven de mogelijkheid om geplaatste content van users opnieuw te posten naar hun eigen social (bedrijf) account. Hier geven users automatisch toestemming voor bij het accepteren van deze privacy policy. De bedrijven waarvoor jij dus gepost hebt, ontvangen jouw post en alles wat jij daarop hebt vermeld. Door het platform te gebruiken, geef je ons dus toestemming om deze gegevens met de bedrijven waarvoor je post te delen.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

CIRKLE schakelt voor de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in voor platform ontwikkelingen/hosting en koppelingen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met CIRKLE verplicht jouw gegevens alleen in opdracht van CIRKLE en voor de doeleinden genoemd in dit privacy en cookie statement te gebruiken. Daarnaast zijn zij verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en adequaat te beveiligen. CIRKLE deelt alleen gegevens met derden die noodzakelijk zijn voor de doeleinden uit dit privacy en cookie statement.

In het geval van een fusie of overname door een andere partij, kan CIRKLE jouw gegevens verstrekken aan de partij waarmee CIRKLE fuseert of door wie CIRKLE zal worden overgenomen.

Uitsluitend als CIRKLE hiertoe wettelijk is verplicht, worden je gegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties. Je gegevens kunnen in dit verband worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. CIRKLE zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Je leeftijd

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dus als je jonger bent dan 16 jaar dan mag je wat ons betreft onze app gebruiken als je ouders dat ook goed vinden. Wij kunnen niet controleren of je ouder dan 16 bent. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cirkle.social, dan verwijderen wij deze informatie/dit account.

BEVEILIGING EN TOEGANG

CIRKLE gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens. CIRKLE en de derden die ingeschakeld worden, hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De systemen, gegevens en applicaties worden beveiligd volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Alleen CIRKLE medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen jouw gegevens inzien met uitzondering van de hierboven genoemde gegevens omtrent gebruikersnaam en wachtwoord. Derden die toegang nodig hebben tot jouw gegevens zijn verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten. Zie verder onder het kopje ‘Verstrekken van gegevens aan derden.’

SOLLICITATIES

Als je aangeeft interesse te hebben om te werken bij CIRKLE, zal CIRKLE de gegevens die jij verstrekt eventueel gebruiken in een werving- en selectieprocedure. CIRKLE zal zo snel mogelijk proberen te reageren op je sollicitatie.

Als wij naar aanleiding van je sollicitatie geen geschikte job beschikbaar hebben, bewaren wij jouw gegevens nog maximaal 4 weken. Als je hiervoor toestemming geeft, bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar, zodat we je later alsnog kunnen benaderen als er een passende vacature vrijkomt.

Wat mag jij van ons verlangen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg te krijgen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt deze inzage aanvragen in je account of door te mailen naar info@cirkle.social. Aanvragen verwerken wij zo snel als we kunnen maar binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Als bedrijf kun je dit 24/7 doen in je account. Als dat niet lukt, dan moet je ons dat vooral laten weten. Als gebruiker kun je ons altijd een mailtje sturen naar info@cirkle.social. Aanvragen verwerken wij zo snel als we kunnen maar binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Ook dit kun je zelf regelen in je account. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, IBAN, naam kaarthouder, gebruikersnaam en wachtwoord. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden in account.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Users hebben de mogelijkheid om hun CIRKLE account te verwijderen via de applicatie. Bedrijven moeten hier echter een mail voor sturen naar info@cirkle.social. Het verzoek om een account te verwijderen zal binnen een periode van 14 dagen worden voldaan.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar info@cirkle.social. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Wij willen jou de allerbeste ervaring bezorgen wanneer je onze CIRKLE app of website gebruikt. Wij combineren daarom je persoonsgegevens zodat je niet steeds dezelfde gegevens moet invullen, dan wel dat je content krijgt die je niet interessant vindt. Je wordt natuurlijk nooit van een dienst uitgesloten.

DEFINITIE EN WERKING VAN COOKIES

CIRKLE maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw (mobiele) device of browser opslaat wanneer je het platform gebruikt. CIRKLE maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Java scripts, tags, web beacons etc. Deze technieken worden hierna allemaal geschaard onder het begrip ‘cookies.’

Op basis van een cookie wordt data van een server naar jouw (mobiele) device of browser gestuurd met de bedoeling dat deze data opgeslagen worden. Bij een volgend bezoek worden deze data weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server jouw (mobiele) device of browser opnieuw herkennen en bijhouden wat je in het verleden hebt gedaan op het platform. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

Ons platform wordt gefaciliteerd;

Het surfen op het platform leuker en gemakkelijker voor jou wordt;

Jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden. Zo hoef je bij jouw bezoek aan het platform niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Hierdoor wordt bijvoorbeeld inloggen gemakkelijker;

wij kunnen meten en analyseren op welke manier het platform wordt gebruikt en waar we dat nog kunnen verbeteren.

GEEN TOESTEMMING VEREIST

Voor het gebruik van cookies met als uitsluitend doel de communicatie over internet uit te voeren, die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren (hierna ook: ‘functionele cookies’) of analytische cookies die geen of geringe invloed hebben op jouw privacy, hebben wij niet jouw voorafgaande toestemming nodig. Deze cookies kun je dan ook niet uitschakelen.

TOESTEMMING VEREIST – COOKIEBANNER

Voor alle overige cookies die CIRKLE gebruikt – en die dus niet vallen onder het kopje hiervoor – vragen wij jouw toestemming vóórdat wij de cookies plaatsen. Dit is wettelijk verplicht. Deze toestemming kun je geven op basis van de cookiebanner op het Platform. Als je doorgaat met gebruik van het Platform nadat de cookiebanner in beeld is verschenen, betekent dit dat je akkoord bent gegaan met het plaatsen van cookies. Als je niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies, kun je een duidelijke keuze maken om naar een ander platform of andere website te gaan met een vergelijkbare inhoud. Ook kun je na elk bezoek aan het platform de cookies verwijderen uit je browser.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Doordat wij ook cookies gebruiken met als doel om gegevens over jouw gebruik van het platform te verzamelen, combineren of analyseren zodat jij beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Immers, door bij te houden welke pagina’s of onderdelen van het platform jij bezoekt, bouwen wij een profiel op van je online gedrag. Dit profiel wordt gekoppeld aan je (gebruikers)naam. Op iedere verwerking van persoonsgegevens is ons privacy beleid van toepassing (zie hiervoor in het gedeelte over privacy).

FUNCTIONELE COOKIES

CIRKLE gebruikt functionele cookies die ervoor zorgen dat het Platform goed kan functioneren. Zo gebruikt CIRKLE cookies voor het invullen van taalkeuze en voor het ingelogd blijven op het platform. Zo hoef je niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te vullen.

TRACKING EN ANALYTISCHE COOKIES

CIRKLE maakt gebruik van tracking en analytische cookies, namelijk die van Google Analytics en Mixpanel, om jou als gebruiker te identificeren en op grond daarvan te volgen, om het gebruik van het platform te onderzoeken, om statistieken te maken en om het platform te verbeteren. Dit geeft ons een beter inzicht op welke wijze het platform wordt bezocht. Ook meten wij welke onderdelen van het platform het meest interessant gevonden worden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het platform optimaal werkt.

Wij genereren statistieken over bezoeken aan het platform. Dit gebeurt met een daarvoor bedoelde webanalyse systemen. Cirkle maakt hiervoor gebruik van Google Analytics en Mixpanel. Google en Mixpanel kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wel hebben we met Google en Mixpanel een bewerkersovereenkomst/ gegevensverwerkers overeenkomst gesloten. Overigens maken wij geen gebruik van andere diensten van Google en Mixpanel in combinatie met cookies voor de webanalyse dienst van Google en Mixpanel.

Onder meer de volgende gegevens worden middels cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

Wanneer en hoe lang je het platform bezoekt of gebruikt;

Of je gebruik maakt van functionaliteiten van het platform, zoals het plaatsen van een post.

Welke pagina’s of onderdelen je bezoekt op het platform en welke schermen je van het platform bekijkt.

Waar gebruiken wij deze cookies voor?

Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op het platform;

Voor het meten van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op het platform;

Voor het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van het platform bezoekt;

Om te beoordelen welke delen van het platform aanpassing behoeven;

Voor het optimaliseren van het platform in het algemeen.

Als je bezwaar hebt tegen cookies van Google Analytics, kun je dit uitzetten door de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ te installeren.

COOKIEGEBRUIK DOOR DERDEN

Zoals je hiervoor al hebt kunnen lezen, maakt CIRKLE gebruik van cookies die worden geplaatst door derden. CIRKLE heeft geen invloed op het gebruik van cookies door derden, behalve voor zover het de dienstverleners betreft die CIRKLE inzet voor de analyses van het gebruik van het Platform. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. We raden je in ieder geval aan het privacy- en cookiebeleid van Instagram regelmatig te raadplegen. Wij adviseren je daarnaast om het privacy- en cookiebeleid van Google en Mixpanel regelmatig te lezen.

VERWIJDERING COOKIES

Je kunt al jouw cookies, dus niet alleen de cookies van het Platform, eenvoudig via je browser verwijderen. Raadpleeg voor instructies over de cookie instellingen en het verwijderen daarvan de Help-functie in je browser. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Ook kun je aangeven dat je telkens een melding krijgt op het moment dat er nieuwe cookies naar jouw (mobiele) device worden gestuurd.

Als je ervoor kiest om cookies via je browser uit te schakelen of te verwijderen, kun je mogelijk niet alle functies op het Platform (volledig) gebruiken. Het niet (volledig) functioneren van het Platform door het uitschakelen of verwijderen van cookies komt voor je eigen verantwoordelijkheid.

Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES

Technische naam/extensie

Functionele beschrijving

Bewaartermijn

Doel

ga Google analytics Onbepaald; dit wordt door Google op het Platform geplaatst met toestemming van CIRKLE. CIRKLE heeft geen invloed op de bewaartermijn en ook niet op wijzigingen daarvan. Tracking en analytics ga

Google analytics

Op dit moment onbekend; dit wordt door Google op het platform geplaatst met toestemming van Cirkle. Cirkle heeft geen invloed op de bewaartermijn en ook niet op wijzigingen daarvan

Tracking en analytics

amplitude_Idnewblack.io

Tracking cookie voor amplitude app

Op dit moment onbekend; dit wordt door Amplitute op het platform geplaatst met toestemming van CIRKLE. CIRKLE heeft geen invloed op de bewaartermijn en ook niet op wijzigingen daarvan

Tracking en analytics

_id

Gebruik van user ID

Sessie; anonimiseringsmaatregel op basis van encryptie.

Functioneel : Ter bescherming van je persoonsgegevens

_token

Token wordt gegenereerd per sessie.

Sessie;

Functioneel. Zo kan CIRKLE vaststellen wat er in een sessie gebeurt, hoe lang de sessie duurt etc.

_lang

Cookie om de taal vast te stellen

Onbeperkt, bij het legen van de cache / geschiedenis wordt deze gewist. Bewerking vindt plaats door het kiezen van een andere taal

Functioneel

WIJZIGEN PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

CIRKLE kan dit privacy en cookie statement steeds wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy en cookie statement vind je altijd op het Platform onder de link ’Privacy Policy’. CIRKLE raadt je aan dit privacy en cookie statement geregeld te raadplegen, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN OF KLACHTEN?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van persoonsgegevens en/of cookies door CIRKLE of wil je graag reageren op ons privacy en cookie statement? Dan kun je contact opnemen met info@cirkle.social.

VERSIE

Dit privacy en cookie statement is laatst gewijzigd op 01.08.19

Cirkle