GEBRUIKSVOORWAARDEN

CIRKLE VOOR CONSUMENTEN

Updated 01-08-2019

Cirkle B.V. (hierna: “Cirkle”) is een consumenten marketing platform in de vorm van de mobiele applicatie ‘Cirkle’ en de website www.cirkle.social (hierna: ‘Platform’). Alle diensten en (overige) gebruiksmogelijkheden van Cirkle vallen onder het begrip ‘Platform’ en vallen onder het bereik van deze gebruiksvoorwaarden. Onder het ‘gebruik van het Platform” door ‘consumenten’ (hierna: “users”) vallen het account aanmaken, posten, bedrijven of vrienden zoeken, korting/tegoed opsparen, korting claimen en tegoeden uitbetalen via het Platform of het op enige manier gebruiken van je account. Users kunnen via het Platform de Cirkle app downloaden.

Het Platform is eigendom van Cirkle en wordt door of via haar beheerd. Dit zijn onze gegevens:

Hoofdkantoor Westersingel 101, 3015LD Rotterdam

KvK-nummer: 68525133

BTW-nummer: NL857482981b01

E-mailadres: info@cirkle.social

Door Cirkle te gebruiken kun je gemakkelijk posten over je favoriete winkels, restaurants, bedrijven of merken. Door te posten maak jij als user van Cirkle promotie voor bedrijven op social media. Jij wordt voor dit posten beloond door de bedrijven waarvoor je post op basis van je bereik en engagement. Door te posten creëer je kortingen of geld beloningen die in je Cirkle social wallet komen te staan (hierna: Cirkle korting of Cirkle geld beloning). Deze korting/ geld beloning wordt je toegekend door de bedrijven waarvoor je promotie maakt en die deze posts op waarde schatten. Wij van Cirkle faciliteren dit door user en bedrijf bij elkaar te brengen op ons Platform. De Cirkle korting of geldbeloning die je van het desbetreffende bedrijf krijgt, kun je verzilveren bij je aankopen in de desbetreffende winkels en restaurants waarover je gepost hebt of in geval van een geld beloning laten uitbetalen op je eigen bankrekening. In de app kun je controleren waaraan je post(s) moet voldoen en welke voorwaarden worden gehanteerd voor het verzilveren van de korting of geldbeloning, dit kan via Home page/Settings/Cirkleguidelines of door de voorwaarden die een bedrijf aan een post stelt te bekijken.

Via de website kunnen bedrijven informatie vinden over Cirkle en hun winkel/restaurant/bedrijf/merk gemakkelijk inschrijven om gebruik te maken van Cirkle. Ook kunnen de consumenten (hierna: “users”) via het platform de Cirkle app downloaden.

Aanvaarding Gebruiksvoorwaarden

Dit document is een overeenkomst tussen jou als user van het Cirkle platform en Cirkle. Van deze overeenkomst tussen jou en Cirkle maken deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) onlosmakelijk onderdeel uit. Lees de Gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig door voordat je het Platform gaat gebruiken.

Als je het Platform op enige manier gebruikt, geef je aan de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ga je hiermee akkoord. Als je niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Cirkle je om geen gebruik te maken van het Platform. Cirkle heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen. De actuele Gebruiksvoorwaarden kun je altijd terugvinden op het Platform van Cirkle. Je mag ons ook altijd mailen als je vragen hebt..

Onder het ‘gebruik’ van het Platform voor ‘users’ vallen het account aanmaken, posten, bedrijven of vrienden zoeken, geld opsparen en korting claimen via het Platform of op enige manier gebruiken van je account.

Onder het ‘gebruik’ van het Platform voor ‘bedrijven’ vallen account aanmaken, settings instellen, reposten of reporten, account toevoegen, winkel/restaurant/bedrijf toevoegen, winkel/restaurant/bedrijf verwijderen en het uitkeren van korting door middel van het platform.

AANMAKEN ACCOUNT

Je kunt een persoonlijk account aanmaken via het Platform. Binnen je eigen account kun je een profiel aanmaken, je (persoons)gegevens invullen en wijzigen en Gebruikerscontent uploaden. Het aanmaken en gebruik van een account is gratis voor users

Als je mooie posts maakt zullen de bij Cirkle aangesloten bedrijven jou belonen. Die beloning zal in je Social Wallet komen te staan. Omdat wij het belangrijk vinden dat je die beloning ook kunt verzilveren, wijzen we je er op dat het belangrijk is dat je voorkomt dat anderen gebruik maken van jouw account.  Bewaar je persoonlijke wachtwoord daarom zorgvuldig en houd je wachtwoord volstrekt geheim.Je bent helemaal zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je persoonlijke wachtwoord en dus ook voor de gevolgen van onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van je persoonlijke wachtwoord en account, Cirkle is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit persoonlijke wachtwoord. Wijzig je wachtwoord op regelmatige basis om misbruik te voorkomen.

Jouw verplichtingen

Je staat er voor in dat je bevoegd bent om het Platform te gebruiken en dat je je in alle opzichten zult opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht. Dit betekent dat je je onder meer houdt aan en handelt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt het Platform op eigen risico. Dit houdt in dat je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor enig gebruik van het Platform en de juistheid van de door jou verstrekte (persoons)gegevens. Ook sta je er voor in dat je volledig bevoegd bent tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Gebruikerscontent.

De Spelregels van Cirkle

Content op het platform wordt geplaatst zonder tussenkomst van Cirkle en wordt niet vooraf gelezen of goedgekeurd. Een post geeft de mening weer van de user die gepost heeft. Wij behouden ons het recht voor om content aan te passen of te verwijderen wanneer content (vermoedelijk) in strijd lijkt te zijn met de letter of de geest van onze voorwaarden en om users uit te sluiten van verder gebruik van ons Platform.

Het bedrijf waarvoor je post, bepaalt zelf welke vergoeding of tegoed je krijgt. De vergoeding varieert daarom per winkelier/restaurant/bedrijf/merk. Cirkle heeft hierop geen invloed. Check daarom of winkeliers/restaurants/bedrijven/merken tegoeden toekennen op het moment dat je post. Dit is zichtbaar in de overzichtspagina in de Cirkle app.

Je stemt ermee in dat je akkoord gaat met de volgende spelregels:

Let op bij het plaatsen van een post dat je volledig bent in je informatievoorziening. Wanneer je post over een Cirkle partner moet je zowel een tag plaatsen op het product in de foto als ook de juiste hashtag gebruiken in de comments. Je posts mogen na het plaatsen niet verwijderd/veranderd worden en moeten minimaal 24 uur zichtbaar zijn.

Volgers/vrienden, likes, comments kopen is niet toegestaan. Onze speciaal ontwikkelde algoritmes kunnen dit detecteren. Wij verwijderen je account per direct.

Post(s) moet scherp zijn en van goede kwaliteit.

Het product of locatie van winkel/restaurant dat je promoot moet zichtbaar zijn. Het doel is dat je promotie maakt voor het bedrijf waarvoor je post.

Let erop dat de bij Cirkle aangesloten bedrijven kortingen / tegoeden mogen afwijzen.

Mocht een bedrijf geen tegoed/korting willen koppelen aan je post, dan wordt de waarde die jij hebt opgehaald met de foto verwijderd en kan je niet meer posten voor dat merk.

Cirkle partners mogen je post/foto’s “reposten” (zie privacy policy). Dit houdt in dat je toestemming geeft dat bedrijven jouw post mogen posten op hun eigen social media. Je krijgt hiervoor geen verdere vergoeding van Cirkle.

Niet toegestaan om een korting meer dan een keer te claimen. Niet toegestaan is je korting/tegoed of account aan een ander over te dragen. Het tegoed/korting is persoonlijk en van jou alleen.

Posts, gebruikersnamen, profielfoto’s of commentaren mogen niet beledigend, haatdragend, kwetsend, bedreigend, intimiderend of negatief getint zijn of lasterlijk zijn. Posts mogen niet in strijd zijn met de geldende fatsoensnormen. Let dus op je taalgebruik en houd het netjes. Wij mogen je account in geval van overtreding blokkeren of verwijderen en informatie ter beschikking stellen aan (opsporings)instanties.

Bedrijven kunnen posts in een andere taal dan het Nederlands weigeren.

Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere users is niet toegestaan. Posts die de ongestoorde beleving door anderen van het Platform verstoren zijn niet toegestaan.

Het vermelden van privacygevoelige informatie die kan worden herleid naar een individueel persoon is niet toegestaan.

Posts met links naar (illegale) websites, commerciële links of commerciële boodschappen zijn niet toegestaan. Je mag het Platform alleen gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.

Posten onder meerdere accounts is niet toegestaan. Geef je niet uit voor een ander. Je mag geen content van een ander gebruiken of verveelvoudigen.

  • Je bent ouder dan 16 jaar. Zo heb je geen toestemming van ouders nodig, minimumleeftijd is 12 jaar en in dit geval is toestemming nodig van een ouder of voogd.

Verzilveren Cirkle korting

Het bedrag of korting dat je hebt opgespaard kun je alleen claimen bij de desbetreffende locaties waarvoor je hebt gepost en gespaard. Je kunt alleen je korting claimen via het Cirkle claim systeem en op geen enkel andere manier. Dit houdt in dat je telefoon eerst gescand moet worden door een werknemer in de winkel, via hun POS systeem of via de Cirkle “merchant app”, voordat je korting gevalideerd kan worden. Retailers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van kortingen. Cirkle is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk toepassen van deze kortingen.

Verzilveren Cirkle geld beloning

Het geldbedrag dat je hebt opgespaard kun je laten uitbetalen via de Cirkle uitbetalen knop. De beloning wordt enkel en alleen uitbetaald wanneer de posts die zijn gedaan voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door de Cirkle partners waarvoor jij de posts heb gedaan. Cirkle is verantwoordelijk voor het controleren van de posts. Een uitbetaling zal pas mogelijk zijn wanneer Cirkle de geplaatste post heeft goedgekeurd. De uitbetaling zal alleen worden voldaan wanneer er een uniek rekeningnummer (IBAN) is gekoppeld aan het user account waarbij de naam van de ontvanger is geverifieerd en overeenkomt met de naam van de Cirkle User. Tevens kan een IBAN nummer maar 1 keer worden gekoppeld aan 1 Cirkle account. 

Overdracht rechten Gebruikerscontent
Het doel van het Cirkle Platform is dat consumenten kortingen kunnen verdienen bij bedrijven door het maken van promotie met hun post voor dat bedrijf. Door het gebruik maken van het platform en door het posten van je bijdrage ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze content van jou, zodra deze is gepost, zonder beperkingen en verdere kosten, gebruikt mag worden voor marketingdoeleinden. Door op het platform te posten geef je Cirkle, en uiteindelijk dus ook het bedrijf waarover je hebt gepost, het recht om jouw content (jouw post) te gebruiken, bewerken, commercieel te exploiteren zowel online als offline. Zo mag het bedrijf waarover je hebt gepost, jouw post “reposten”. Door gebruik te maken van het Cirkle Platform geef je Cirkle uitdrukkelijk toestemming om jouw post en content aan dit bedrijf ter beschikking te stellen. Cirkle krijgt hiermee toestemming van jou om dit in onbewerkte dan wel in bewerkte vorm doen. Wees erop bedacht dat Cirkle of het bedrijf waarover je hebt gepost, niet verplicht zijn om bij publicatie van jouw post enige bijdrage van jou of van jouw gebruikersnaam te noemen. Je blijft natuurlijk zelf ook gerechtigd om jouw content zelf te gebruiken.

Wij zullen een gebruiksrecht verlenen aan de bedrijven waarover je post om jouw content te kopiëren, bewerken of te publiceren. Door het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent via het Platform, verleen je aan Cirkle een gebruiksrecht op alle rechten van intellectuele eigendom op jouw Gebruikerscontent. Cirkle is voor dit gebruiksrecht aan jou geen vergoeding verschuldigd. Dit gebruiksrecht is een onopzegbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, exclusieve en wereldwijde licentie.

Onder ‘rechten van intellectuele eigendom’ in de Gebruiksvoorwaarden vallen alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake jouw gebruik van het Platform, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, rechten op domeinnamen alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor, inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, en alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten of goodwill.

Je staat ervoor in dat je volledig rechthebbende bent op de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Gebruikerscontent en dat je gerechtigd bent tot het verlenen van het hiervoor genoemde gebruiksrecht aan Cirkle.

De diensten van Cirkle zijn alleen toegankelijk voor jou als minderjarige indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s). Als je minderjarig bent, geven jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s) hierbij, voor zover dat mogelijk is, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom op de Gebruikerscontent of voor het verlenen van de licentie, zoals hiervoor bedoeld.

Verder sta je ervoor in dat de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of (anderszins) onrechtmatig is tegenover Cirkle en/of derden.

Gelet op de hiervoor bedoelde overdracht of licentie, kan Cirkle alle Gebruikerscontent altijd gebruiken voor marketingdoeleinden. Onder ‘marketingdoeleinden’ valt onder meer maar niet beperkt tot reclame op het Platform, reclame buiten het Platform en suggesties voor andere gebruikers.

Rechten Platformcontent

Het Platform alsmede alle via het Platform door Cirkle ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, software, gegevens, bestanden, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, databanken, koppelingen, codes, interactieve elementen, logo’s, namen, merken en alle andere materialen en media, inclusief de inhoud daarvan, zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom die berusten bij Cirkle en/of derden, zoals de verkopers (hierna tezamen: ‘Platformcontent’).

Je mag de Platformcontent geheel of gedeeltelijk openbaar maken of verveelvoudigen op het Platform zelf en/of via sociale media. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content. Je mag de Platformcontent niet voor commerciële doeleinden (doen) gebruiken. Zie ook onder het kopje ‘Jouw verplichtingen’. Mocht je dat wel doen, dan maak je inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Cirkle of de betreffende rechthebbende(n), waardoor schade wordt of kan worden berokkend aan, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Cirkle en/of derden.

In het geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Cirkle en/of derden, behoudt Cirkle zich het recht voor om alle hierdoor door Cirkle en/of derden geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Aansprakelijkheid

Cirkle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van je activiteiten op het Platform, noch in Nederland noch daarbuiten. Cirkle is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) jouw social wallet, (b) geclaimde korting(en) ,(c) geposte content, (d) (de inhoud van de) diensten of informatie van derden die op enige wijze via het Platform (kunnen) worden aangeboden; (e) de Platformcontent; (f) de Gebruikerscontent;(g) connecties met social media.

Wij van Cirkle brengen jou en je favoriete winkel/restaurant/bedrijf/merk bij elkaar via het Platform. Wij bepalen niet welke korting je krijgt of welk tegoed je krijgt. Wij bepalen ook niet of je post door de winkelier als promotie wordt gezien.

SOCIAL WALLET

De “social wallet” geeft de user de mogelijkheid om kortingen of geld beloningen op te sparen van verschillende Cirkle partners. De korting in de social wallet krijgt pas waarde wanneer deze wordt geclaimd bij de desbetreffende winkel(s). De geld beloning krijgt pas waarde wanneer deze wordt uitbetaald via de Cirkle uitbetaal knop en wanneer Cirkle in overleg met de Cirkle partner de post heeft beoordeeld en heeft gevalideerd. Users zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen social wallet. Cirkle kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verliezen die users mogelijk ondervinden met hun social wallet.

ESTIMATE POST VALUE (EPV)

EPV is het gemiddelde bedrag dat een user verwacht te kunnen verdienen wanneer hij/zij post over een bedrijf via Cirkle. De “gemiddelde post waarde” van een user wordt berekend op basis van het aantal likes, comments, posts en followers van de user op zijn/haar gelinkte social media accounts. Deze informatie wordt dan samengevoegd met de settings van de gemiddelde Cikrle partner om zo een bedrag te bepalen; “average post value”. Users zijn zelf verantwoordelijk hoe er met deze waarde om wordt gegaan; Cirkle is niet verantwoordelijk voor enige schade wat betreft de EPV.

Geen garanties

Cirkle geeft geen garanties met betrekking tot (i) (het gebruik van) de door jou gespaarde bedragen in de social wallet; (ii) (de inhoud van) de Gebruikerscontent; (iii) (de inhoud van) de Platformcontent; (iv) (de werking van) het Platform zelf.

Cirkle streeft naar een goedwerkend, veilig en toegankelijk (ICT) systeem voor het Platform, zodat het Platform continu beschikbaar zal zijn. Cirkle geeft echter geen garanties dat je altijd of op een goede manier gebruik kunt maken van het Platform of dat het Platform altijd toegankelijk is. Dit komt doordat het Platform naar haar aard niet (volledig) storingsvrij, veilig of toegankelijk is. Voor zover storingen en veiligheidsproblemen niet aan derden zijn te wijten, zal Cirkle er alles aan doen wat redelijkerwijs nodig is om deze zo spoedig mogelijk op te heffen. Verder moet Cirkle het Platform (laten) onderhouden en beheren, waardoor het Platform niet altijd (volledig) toegankelijk zal zijn.

Cirkle heeft op ieder moment het recht om in verband met onderhoud, beheer, storingen en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) het Platform onmiddellijk te blokkeren of jouw gebruik van het Platform te beperken.

Links naar derde partijen

Het Platform bevat links naar andere websites, platforms of servers die niet beheerd worden door Cirkle. Cirkle is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor (de inhoud van) andere websites, platforms of servers. Cirkle geeft ook geen garanties ten aanzien daarvan. Wees erop bedacht dat websites, platforms of servers waarmee je verbinding maakt via het Platform (algemene) voorwaarden kunnen bevatten die afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Cirkle. Daarom adviseert Cirkle om altijd de (algemene) voorwaarden van andere websites, platforms of servers te lezen.

Vrijwaring

Je vrijwaart Cirkle of enige derden voor alle directe en indirecte schade als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, waaronder inbreuken op rechten van intellectuele eigendom van Cirkle en/of derden, of die op een andere manier verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van het Platform al dan niet als gevolg van het aanschaffen van een of meerdere producten. De vrijwaring heeft betrekking op alle geleden en te lijden schade en kosten, waaronder de (buiten)gerechtelijke kosten, die Cirkle in verband met een dergelijke aanspraak heeft of maakt.

Wijzigen Platform

Cirkle kan het Platform of delen daarvan altijd wijzigen. Ook kan Cirkle op elk moment haar diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Cirkle behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen. De actuele Gebruiksvoorwaaden zijn via het Platform van Cirjkle te vinden. Na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden zal Cirkle jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Als je het gebruik van het Platform voortzet na aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden, word je geacht deze aanpassingen onherroepelijk te hebben aanvaard. Cikrle raadt je daarom aan om de Gebruiksvoorwaarden via de het Platform regelmatig te raadplegen.

Schenden Gebruiksvoorwaarden e.d.

Als Cirkle aanwijzingen krijgt of wetenschap heeft van een (mogelijke) inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden, het privacy en cookie statement en/of toepasselijke wet- of regelgeving, kan Cirkle de door jou geplaatste Gebruikerscontent verwijderen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken de toegang of jouw account tot het Platform blokkeren of beëindigen. Activiteiten in strijd met het recht worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden.

Omdat Cirkle het erg belangrijk vindt dat alle gebruikers het naar hun zin hebben op het Platform ben je verplicht je aan onze Gebruiksvoorwaarden te houden. Als je je niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden, het privacy en cookie statement en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt Cirkle zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Notice & take down

Als je beledigende inhoud, illegale of inbreuk makende Platform- en/of Gebruikerscontent of andere problemen tegenkomt, kun je die melden door de optie ‘rapporteren’ te gebruiken. Je kunt je problemen ook melden via info@cirkle.social.

Als wij daartoe aanleiding zien, zullen we zo adequaat mogelijk onze notice and take down procedure in werking stellen. Dit betekent dat wij de informatie waarover je een melding doet zullen onderzoeken en zo nodig zullen verwijderen van het Platform. Klachten over oplichting en andere onrechtmatige of strafbare gedragingen, kun je melden via info@cirkle.social. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het Platform zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Privacy en cookie statement

Cirkle verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy- en cookie statement dat je hier kunt vinden. Als je op enige manier gebruik maakt van het Platform, is het privacy en cookie statement van toepassing. Daarom raadt Cirkle je aan om dit goed te lezen.

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan, worden je persoonsgegevens afgeschermd door Cirkle.

Klachtenregeling

Klachten over onze diensten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@cirkle.social. Klachten moet je melden binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in onze dienstverlening hebt geconstateerd, op straffe van verval van dit recht. Een termijn van 2 maanden na het constateren van het gebrek is in ieder geval tijdig. Klachten moeten volledig en duidelijk worden omschreven.

Wij zullen ernaar streven om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Als dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Cirkle, waarvan de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van Cirkle een integraal onderdeel uitmaken, is van kracht zolang je het Platform gebruikt. Je kunt je gebruik van het Platform echter op elk moment beëindigen. Als bedrijf kan je er ieder moment voor kiezen om niet meer gepromoot te worden door users maar ben je wel verplicht om te openstaande kortingen van klanten uit te betalen. Indien je als bedrijf een campagne hebt ingekocht met een vooraf afgesproken aantal posts ben je verplicht de afspraken die hierover zijn gemaakt in het bijbehorende contract na te komen.

>

Als user kun je op elk moment je account verwijderen. Als bedrijf moet je minimaal 1 maand van te voren een mail sturen naar info@cirkle.social.

Als je toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van je verplichtingen onder deze overeenkomst, zal Cirkle je een ingebrekestelling sturen indien dit (wettelijk) vereist is. Als je nalaat om binnen een redelijke termijn, zoals genoemd in de ingebrekestelling, alsnog aan je verplichtingen te voldoen, heeft Cirkle het recht om de overeenkomst daarna onmiddellijk te ontbinden. Als zonder meer vaststaat dat je niet meer aan je verplichtingen kunt of wilt voldoen, kan Cirkle de ingebrekestelling achterwege laten en de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst op voorgaande gronden laat onverlet dat Cirkle het recht heeft en houdt om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Indien de overeenkomst is beëindigd, om welke reden dan ook, moet je elk gebruik van het Platform staken en gestaakt houden. Cirkle zal je account inclusief je persoonsgegevens in dat geval ook (aantoonbaar) verwijderen binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst, tenzij we jouw account en persoonsgegevens langer noodzakelijk zijn om te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van (onderzoek naar) misbruik van het Platform. Informatie die niet meer herleidbaar is tot jou als individu kan Cirkle nog wel gebruiken voor statistische doeleinden, zoals trendrapporten. In ons privacy en cookie statement staat dit verder uitgelegd.

De bepalingen over aansprakelijkheid, rechten van intellectuele eigendom, vrijwaringen, garanties, privacy en cookies, het toepasselijke recht en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Overige bepalingen

Is of worden een of meer van de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Cirkle geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Cirkle het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Cirkle vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Cirkle, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Het door Cirkle niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

Cirkle is op elk moment gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Cirkle alsmede alle (overige) overeenkomsten met jou over te dragen aan derden. Je zult hierover zo goed mogelijk worden geïnformeerd.

Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door jou of Cirkle zijn bevestigd.

Op alle uit de overeenkomst tussen jou en Cirkle – waarvan de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van Cirkle onlosmakelijk onderdeel uitmaken – voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle daarop betrekking hebbende geschillen tussen de jou en Cirkle zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Cirkle